Val Training
Valtraining.nl

Vallen en Opstaan

Vallen en Opstaan

Jong geleerd, oud gedaan

Springend, klimmend, rennend, stoeiend, struikelend en vallend ontdekken jonge kinderen de wereld om zich heen en zoeken daarbij de grenzen tussen uitdaging en veiligheid. Hierbij leren kinderen zowel hun mogelijkheden als hun onmogelijkheden kennen. Helaas kampt een groeiend aantal tegenwoordig met een onderontwikkelde motoriek door o.a. mechanisch speelgoed, meer televisie- en computergebruik en speelruimtegebrek. Ook overgewicht is inmiddels een serieuze bedreiging voor de bewegingsvaardigheden van onze jeugd. Bovendien blijken kinderen die vaak vallen niet alleen last te krijgen van valangst, maar ook van faalangst en zonderen zich daardoor veelal van speelgenootjes af. Kortom: Vallen wordt van jongsaf aan een steeds groter probleem.
Door een vergrijzende samenleving wordt dit probleem alleen maar groter.

Valongevallen staan daarom momenteel flink in de schijnwerpers. Ze zorgen namelijk voor een heleboel pijn, ongemak en torenhoge ziektekosten bij jong en oud. Consument en Veiligheid heeft hiernaar uitgebreid onderzoek gedaan en de noodklok laten luiden.
Valongevallen zijn de meest voorkomende ongelukken in en om het huis en de school! Landelijke campagne wordt daarom opgestart.
Vreemdgenoeg werd in dit verband tot op heden louter aandacht besteed aan onze ouderen.
Dit, terwijl al op jonge leeftijd kan worden geleerd om te vallen zonder letsel.
Hoe eerder je het kunt, hoe langer je daar voordeel van hebt. Jong geleerd is oud gedaan!
Met dit praktische handboek kun je op elk leeftijdsniveau werken aan valpreventie.Vooral degenen die gewend zijn om met kinderen te werken, kunnen hiermee een verantwoorde bijdrage leveren om ieders letselveiligheid eenvoudig en doeltreffend te verbeteren.

Gezien het bovenstaande kan het niet lang meer duren dat valoefeningen in het bewegingsonderwijs op school worden geïntegreerd, want ook dáár blijken valongevallen de meest voorkomende letsels te zijn. Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Sportopleidingen, sportbonden, sportscholen en sportclubs kunnen hun steentje hierin zeker bijdragen. Doe er je voordeel mee!

Mijn verlies of mijn winst?

Als gedreven wedstrijdjudoka is het mij helaas nooit gelukt om aansprekende sportprijzen te winnen. Door de vele judotrainingen en de talloze verliespartijen in competitie kwam ik vaak en hard te vallen. Toch leverde dit nooit blessures op.

Buiten de judomat bleek dit onverwacht veel toch positieve effecten op mij te hebben gehad, hetgeen ik als winst beschouw.
Omdat ik had leren vallen, leerde ik namelijk in een opvallend snel tempo schaatsen, skieën, snow- en skateboarden, volleybal, paardrijden enzovoort. Een keeper nodig in het schoolteam? Geen probleem, ik durfde als niet-voetballer naar alle hoeken van het doel te duiken. Er was geen bewegingsspel waaraan ik niet durfde mee te doen. Zowel tijdens de gymles als na schooltijd.

Zelfs waaghalzerijen waren mij op een bepaald moment niet vreemd. Als puber stuntte ik, niet zonder gevaar, met allerlei capriolen op bromfietsen en motoren. Ondanks de diverse buitelingen die ik daarbij maakte, hoefde nooit de hulp van een dokter ingeroepen te worden. Ik noem mijzelf dus ervaringsdeskundig, wat vallen betreft.

Tijdens mijn opleiding tot leraar in het onderwijs schreef ik diverse werkstukken over het vallen. Alle kinderen moesten zo snel mogelijk leren om veilig te vallen, zo was mijn stelregel. Eenmaal werkzaam in het onderwijs, maar ook als judo- en gymnastiekleraar, leerde ik kinderen spelenderwijs om veilig te vallen. Ik ontdekte daarbij al snel dat deze vorm van zelfredzaamheid tevens hun zelfvertrouwen ten goede kwam. Doordat zij aan meer activiteiten durfden mee te doen, kregen zij eenvoudiger en meer sociale contacten.
In 1986 schreef ik hierover 'Vallen en huilen of tuimelen zonder builen'. Talrijke scholen gingen met deze materie aan de slag en veel sportscholen organiseerden zogenaamde 'tuimelcursussen'voor de jongste jeugd.

Natuurlijk is een val niet altijd te vermijden. Maar zij die van jongsafaan hebben leren vallen, hebben daar hun leven lang voordeel van. Je zult vrijwel nooit op je hoofd vallen of een arm uitsteken in de valrichting. Verreweg de meeste (oud-)judoka zullen dit met eigen voorbeelden kunnen bevestigen.
Iedereen kan leren om veilig te vallen. Met dit boek als leidraad kun je het bovendien spelenderwijs aan anderen leren. Veel plezier en succes gewenst!

Yos Lotens

Vallen en opstaan

valoefeningen voor kinderen

Maandblad van vakvereniging KVLO; 'Lichamelijke Opvoeding' nr. 3 maart 2006

Uit allerlei onderzoeksrapporten (o.a. ‘Valongelukken bij ouderen, 1998-2002’, ‘Privé-ongevallen bij kinderen – 1999’) blijkt dat veel letsel wordt veroorzaakt door vallen. De daarbij behorende (medische) kosten zijn aanzienlijk. Het is mogelijk dat valletsels voorkomen kunnen worden door te doen aan preventieve valtraining.
Yos Lotens, docent LO en gediplomeerd judotrainer, is al jaren bezig met het leren vallen van kinderen in de (sport)school. In het boekje Vallen en opstaan, valoefeningen voor kinderen, wordt in het inleidende gedeelte uiteengezet wat het nut is van preventieve valtraining. Vanuit onderzoek hoe je reageert als je struikelt naar weten wat de juiste reactie erna is om vallen te voorkomen naar voorkomen dat je letsel krijgt als je toch valt. Al dit onderzoek is gedaan bij ouderen.
Als je echter vroeg begint met leren vallen dan heeft dat grote voordelen. Uit ander onderzoek blijkt dat angst voor vallen niet alleen met pijnbeleving te maken heeft, maar ook met angst om te falen. Als je in staat bent zonder pijn te vallen, word je minder angstig en is er kans dat je meer controle krijgt over je eigen gedrag. Een mooie transferfunctie dus.
De preventieve valtraining is als volgt opgebouwd.:
1 wennen aan de ondergrond
2 opzij vallen
3 achterover vallen
4 voorover vallen
5 tuimelen in alle richtingen
6 jong geleerd, oud gedaan.
Er wordt uitgegaan van natuurlijke bewegingen die door herhaling automatismen moeten worden.
Veiligheid wordt nooit uit het oog verloren, zowel voor de oefenplek (voldoende ruimte, zachte ondergrond enz.) als voor degene die valt zelf (hoofd ophouden, goed de instructies volgen enz.). Daarnaast wordt uitgegaan van de principes van makkelijk naar moeilijk en van eenvoudig naar gecompliceerd in allerlei variaties.
Duidelijke omschrijvingen, illustraties en foto’s zorgen ervoor dat de gebruiker precies weet wat te doen. Er worden vele spelsuggesties gedaan in de belevingswereld van het jonge kind.
Dit boekje is een aanwinst die ervoor kan zorgen, mits zorgvuldig gebruikt, dat vallen minder slachtoffers maakt.

Hans Dijkhoff,
hoofdredactie Koningklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
Vallen en opstaan is verschenen in december 2005 bij Uitgeverij Elmar te Rijswijk onder ISBN 90389 1656 6 – NUR 843
80 pagina's, pb geïllustreerd in kleur.

Fotowerk: Patrick Kool – Fotoline, Haarlem.

Illustraties: Feike de Vries, Woubrugge.

Kleding: Schoolsport B.V. - Zoeterwoude


Meer informatie (Consument en Veiligheid):
- Valongevallen 0-18 jaar
- Ongevallen op school, in de pauze
- Ongevallen in het schoolgebouw, 4-18 jaar
- Ongevallen tijdens sport (algemeen)


Fit & Veilig!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Hippische sporten

Data: 2017 Op aanvraag

Fit en veilig - veiligheid.nl

Zeker op je Zadel!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Cyclische sporten

Data: 2017 Op aanvraag

Zeker op je zadel - veiligheid.nl

Vallen is ook een Sport!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Bewegingsonderwijs

Data: 2017 Op aanvraag

Vallen - veiligheid.nl