Val Training
Valtraining.nl

Vallen en huilen of tuimelen zonder builen

Motoriek

'Vallen en huilen of tuimelen zonder builen'

'Nee, dat mag niet! Kijk uit! Goed oppassen hoor!'
Een (kinder-)leven wordt door vele gevaren omringd. Gevaren als electriciteit, vergifitiging, verbranding, verdrinking, ziekten en ook valpartijen. Beangstigend? Welnee! We leren kinderen immers van jongsaf om te gaan met dergelijke gevaren.

Zo luiden de eerste regels van de inleiding van het nieuw verschenen boek: 'Vallen en huilen of tuimelen zonder builen', een praktische handleiding voor opvoeders en voor iedereen die met vallen te maken kan krijgen.

Leren we kinderen wel van jongsaf om te gaan met allerlei gevaren?

Uit een recent onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen is gebleken dat (onge)vallen op de basisschool een bijna alledaags verschijnsel zijn.
Vooral valpartijen worden vaak (meer dan 50%!) als oorzaak van een ongeval genoemd, met alle ellende voor kind, leerkracht en ouders van dien.
Helaas krijgt preventieve actie m.b.t. vallen weinig aandacht op scholen. Dat was ook de conclusie van de auteur van het boek, de heer Yos Lotens, van beroep leraar in het onderwijs en tevens rijksgediplomeerd judoleraar. In de dagelijkse omgang met kinderen besefte hij dat al op jonge leeftijd kinderen geleerd kan worden hòe te vallen zonder blessures.
Daartoe heeft hij vanuit zijn praktijksituatie een leergang ontwikkeld welke eenvoudig geintegreerd kan worden in de (sport)lessen op school.

Als men een kind of volwassenen leert hòe te vallen, is men preventief bezig t.a.v. de vermindering van het aantal ongevallen. Met de uitgave van genoemd boek menen wij hiertoe een bijdrage te kunnen leveren.

Uitgeverij Ajodakt, Voorschoten 1985


Fit & Veilig!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Hippische sporten

Data: 2017 Op aanvraag

Fit en veilig - veiligheid.nl

Zeker op je Zadel!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Cyclische sporten

Data: 2017 Op aanvraag

Zeker op je zadel - veiligheid.nl

Vallen is ook een Sport!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Bewegingsonderwijs

Data: 2017 Op aanvraag

Vallen - veiligheid.nl