Val Training
Valtraining.nl

Opvoeden door stoeien

Opvoeden door stoeien

In 1964 werd Anton Geesink Olympisch Kampioen judo te Tokio. Dit historische succes was voor mij en duizenden anderen de aanzet om met de judosport te beginnen. Niet alleen zijn jarenlange en talrijke judosuccessen in binnen- en buitenland, maar ook de vele boeken die ik van zijn hand las en de judostages die ik later van hem kreeg, oogstten altijd mijn grote bewondering. Zijn jarenlange inzet voor de sport in het algemeen (lid Internationaal Olympisch Comité) en voor het judo in het bijzonder, zijn voor mij de voornaamste redenen hiertoe.

Yos Lotens

‘Natuurlijk’ Leren
Graag voldoe ik aan het verzoek van Yos Lotens dit voorwoord te schrijven. Niet alleen omdat mijn Olympische titel in Tokio voor hem mede-aanleiding is geweest met de judosport te beginnen maar ook, omdat hij mijn boeken heeft gelezen en veel van mijn workshops heeft bezocht. Het is ook een morele verplichting van ex-topsporters hun kennis en ervaring in dienst van de toekomst (lees: de jeugd) te stellen. Het woord 'opvoeden' in de titel van het boek spreekt me sterk aan, evenals het feit dat judobeoefening een hoge opvoedkundige waarde kan hebben.

Je kunt afgerekend worden op hetgeen je op papier hebt vastgelegd. Het is een waarborg voor een consistente visie en bron van kennis voor hen die in hetzelfde werkveld opereren. Het is een vorm van kennisdeling. Daarom respecteer ik dat de schrijver van "Opvoeden door stoeien" met deze uitgave, zijn achtste pennenvrucht in boekvorm, eveneens een tastbare bijdrage levert aan het werk van de vele vrijwilligers en professionals die samen met de ouders oog hebben voor de opvoeding van onze volgende generatie.

Anton J. Geesink

Reactie van de Judo Bond Nederland
Het is verheugend dat er veel belangstelling bestaat voor judo. Alles wat ertoe bijdraagt om die belangstelling verder uit te breiden en te verdiepen is van harte welkom. Dat geldt derhalve ook voor dit zoveelste boek van Yos Lotens.
Het gaat overigens bij dit boek niet alleen om belangstelling. De inhoud appelleert aan bijzondere aandacht van vakdeskundigen zoals (jeugd)judoleraren, sportleiders en leraren lichamelijke opvoeding. Maar ook ouders en andere opvoeders kunnen ervan profiteren.

De schrijver van dit boek is geen 'vreemde in Jeruzalem'. Hij heeft op basis van gedegen studie en uitgebreide praktische ervaringen met judo-onderwijs dit boek tot stand gebracht. Tegelijkertijd maakt hij gebruik van de deskundigheid van psychologen, pedagogen en bewegingswetenschappers. Maar daarbij laat hij het niet. Ook ervaringsdeskundigen en politici worden aangehaald en niet te vergeten de kinderen en de jonge judoka's in spe.
`Opvoeden door stoeien' suggereert op het eerste gezicht niet dat het hier over judo gaat. Die schijn bedriegt. De theoretische fundering en het veelzijdige praktische oefenmateriaal zijn het portaal voor en de werkelijkheid van judo. Zij zijn in een brede context geplaatst.
Graag wil ik dit indringend en tegelijkertijd speels geschreven boek, met tal van methodische, didactische en pedagogische aanwijzingen, aanbevelen bij ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij (heel) jonge kinderen.

Jos Hell,
Voorzitter Judo Bond Nederland

Reactie van de NVJJL
De NVJJL is blij met de verschijning van Yos Lotens' nieuwste pennenvrucht `Opvoeden door stoeien'. Het verwoordt een vakkundige visie met talrijke doelstellingen, vooral op het gebied van zelfcontrole en samenwerking. Een visie die de NUL van harte onderschrijft. Het boek biedt niet alleen een heldere beschrijving van gerichte doelen, onderzoek en achtergronden, maar stelt onze vakgenoten eenvoudig in staat om, naast de lessen in vereniging en sportschool, ook praktisch en op maat aan de slag te kunnen gaan in het onderwijs. Dit, in samenwerking met de vakdocenten lichamelijke opvoeding. Met de door Lotens aangereikte oefenstof moet het voor onze vakmensen niet moeilijk zijn om het onderwijs zó te enthousiasmeren, dat veel leerlingen met judo en/of jiu-jitsu willen beginnen of hier weer mee verder willen gaan.

Rolf Tijssen,
Bestuur Nederlandse Vereniging voor Jiu-Jitsu-en Judoleraren

Reactie van orthopedagoog Jaap van Gilst
De kinderen blijken unaniem enthousiast over deze vorm van bewegen. Stoeien is een intensieve vorm van bewegen, die veel vraagt van het verantwoord kunnen omgaan met de ander. Stoeien vraagt veel van de concentratie en motorische coördinatie en doet een beroep op het voortdurend terugvinden van evenwichtsposities.
In mijn werk als orthopedagoog kom ik regelmatig in aanraking met kinderen die lichamelijk en geestelijk uit hun evenwicht zijn. De eigen praktijkervaring en het lezen van dit manuscript hebben mij ervan overtuigd, dat het onder goede begeleiding 'leren stoeien' een belangrijk middel kan zijn om het verloren evenwicht weer terug te vinden. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van een positiever lichaamsidee en tot meer vertrouwen in het eigen kunnen. 'Opvoeden door stoeien' dient een vaste plaats te krijgen in het onderwijs.

drs. Jaap van Gilst,
Orthopedagoog en schoolbegeleider

Reactie van budodocente mevrouw Dieta Uyterlinde*
Nadat ik dit boek in concept met veel interesse gelezen heb, beveel ik het van harte aan bij mijn budocollega's en verder iedereen die met opvoeden te maken heeft.
De wijze waarop Yos Lotens de stoeimaterie behandelt en, zoals ik reeds in het verleden ondervonden heb, ook doorgeeft aan collegae, zie ik als een aanwinst binnen de opvoeding. Ik ben blij dat hij hiermee collega-lesgevers aanzet om niet elke bewegingsactiviteit in een prestatievorm om te zetten of in een gevecht tegen tegenstanders. Ik deel zijn ervaring en visie dat door kleine aanpassingen met budo nog meer positiefs bij de deelnemers bereikt kan worden. Juist in een gelijkwaardig spel met medestanders!
Ik herken zijn voldoening om anderen hiervan deelgenoot te maken en hiervan te laten profiteren. De materie in dit boek is leeftijdoverschrijdend en het werkveld hiervoor is enorm groot.
Op de mat integreerde ik dit in ‘Judospel’ en 'Zelfverdediging/Weerbaarheid' (lichamelijke met het mentale budo-aspect). Dat gebeurde in sportscholen en in het onderwijs en buiten de mat met 'Omgaan met Pesten' (mentaal budo-aspect met lichaamstaal). Veel scholieren en onderwijspersoneel bereik ik hiermee en ook andere instellingen voor volwassenen. De talrijke succeservaringen bestaan vooral uit voor de deelnemers duidelijk merkbare veranderingen, waaronder weerbaarheid en zelfvertrouwen vergroten, verbetering in omgang en communicatie, agressiviteit in banen leiden en ruzie verminderen, anders omgaan met het pestprobleem.

'Opvoeden door stoeien' behandelt veel nuttige praktijkpunten:
- Met elkaar stoeien in plaats van tegen elkaar vechten en komen tot samenwerken;
- Presteren zonder dat dit ten koste van de andere speler gaat;
- Samen afspraken maken met spelregels en duidelijkheid bieden;
- Veiligheid voor iedereen creëren;
- Waardering voor elkaar uitdrukken, zwakkeren helpen, kennis delen;
- Vertrouwen in elkaar en op elkaar, hulp bieden;
- Plezier hebben met elkaar, niet om elkaar;
- Communicatie en sociaal contact verbeteren.

Vechten = pesten = ongelijkwaardig!
In de huidige maatschappij is het nodig om niet alleen lichamelijk sportief bezig te zijn, maar vooral ook het mentale aspect te belichten en opvoedend te werken. Vechten, geweld, verbaal of elektronisch pesten, buitensluiten of negeren, chanteren kunnen preventief bestreden worden met stoeispelen en judospel door de judotrainer of gymleerkracht.
Onderwijsinstellingen maak gebruik van deze fantastische mogelijkheid!

Stoeien = plagen = gelijkwaardig!
Veel leerkrachten die bewust aan gelijkwaardigheid werken en het belang van mentale weerbaarheid inzien, verwerken stoei - en aanrakingsspelen reeds in hun lessen. Vooral budoleerkrachten kunnen de levensvisie van de vechtkunsten als een surplus ongemerkt en speels in de lessen aanbieden.

'Opvoeden door stoeien' bevestigt dat het stoeispel, voorzien van mentale budoaspecten, goed is te gebruiken voor trainers en leerkrachten die een extra dimensie aan hun werk willen toevoegen. De mentale bijdrage van onze vechtkunsten wordt daardoor beter en breder uitgedragen en kan op natuurlijke wijze door de deelnemers in hun dagelijks leven toegepast worden.

Dieta Uyterlinde

*Mw. Dieta Uyterlinde (Barendrecht) is sinds1992 de budovisie en - weerbaarheid erg succesvol tegen het pestprobleem gaan inzetten. Ze is de initiator van 'Omgaan met Pesten'. Deze curatieve- en preventieve projecten, -lezingen, -trainingen en het opleidingstraject voor trainers zijn te vinden op www.omgaanmetpesten.nl


Fit & Veilig!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Hippische sporten

Data: 2017 Op aanvraag

Fit en veilig - veiligheid.nl

Zeker op je Zadel!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Cyclische sporten

Data: 2017 Op aanvraag

Zeker op je zadel - veiligheid.nl

Vallen is ook een Sport!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Bewegingsonderwijs

Data: 2017 Op aanvraag

Vallen - veiligheid.nl