Val Training
Valtraining.nl

Honger naar vandaag

Diep in de middeleeuwen hielden ook Japanse hofkringen zich bezig met een poëtisch gezelschapsspel. De een na de ander moest proberen een waarneming zo mooi mogelijk in een paar woorden weer te geven. Zo ontstonden kettingen van aaneengeregen tekstjes. Er werden spelregels bedacht die dit spel uiteindelijk veranderden in iets dat meer op kunstvorm begon te lijken. Eén van die regels ging een eigen leven leiden als ’haiku’; een versje waarin op een fijnzinnige manier een natuurimpressie werd weergegeven. Het beschreven natuurbeeld moest daarbij betrekking hebben op een seizoen. Uiteindelijk is het maken van haiku’s een zelfstandige kunstvorm geworden, die niet alleen in Japan veel beoefenaren kent. Vele tijdschriften zijn hieraan gewijd en besteden er regelmatig aandacht aan.Haiku’s hebben een voorgeschreven vorm. Ze tellen zeventien lettergrepen en zijn ritmisch verdeeld over drie regels; vijf, zeven, vijf. Er is geen sprake van rijm.
Op een gegeven ogenblik kregen vooral de Japanse stedelingen een beetje genoeg van die verfijnde observaties van de natuur. Ze begonnen uiteindelijk versjes te maken met dezelfde uiterlijk kenmerken als de haiku, maar met een ander onderwerp; de mens en de maatschappij en hun eigenaardigheden. Vooral de sfeer veranderde.

De ingetogen, vergeestelijkte verfijning van de haiku werd vervangen door een meer directe stijl, vaak met humor of met een spottend- of kritisch ondertoontje. Deze variant draagt de naam ‘senryu’. De senryu beschrijft graag de (liefdes-)relaties tussen mensen onderling en alles wat daarmee samenhangt. Het probeert een nieuwe kijk op onszelf te geven m.b.t. emoties, gewoonten, denkwijzen, moraal, relaties, religie, ras, menselijkheid enz.
Tegenwoordig wordt de naam haiku dikwijls als verzamelnaam gebruikt. Die omvat meerdere soorten van gedichten in Japanse versvormen; tanka, renga, haiku en senryu.Net als in Japan komen in ons land veel beoefenaren van haikupoëzie regelmatig in kleine groepjes bijeen. De Haiku-Kring Nederland is de landelijke organisatie die o.a. een kwartaaltijdschrift uitgeeft voor gedichten in Japanse versvormen.
Van jongsaf heb ik noodgedwongen naar woorden moeten zoeken. Vooral naar synoniemen. Door de jaren heen ging me dat wonderwel steeds gemakkelijker af en kreeg ik er zelfs plezier in. Zoals op ieders pad, kwam ik regelmatig vreugde en verdriet tegen en winnen de alledaagse dingen nog steeds aan betovering. Ik heb ervaren dat elke traan in feite een lach te weinig is. Ik voel me rijk als ik mijn gevoelens met vrienden kan delen en als ik ze zo beknopt mogelijk aan het papier kan toevertrouwen. Vooral de ‘voorgeschreven’ 5-7-5-lettergrepen-vorm van de haiku en de senryu uit de Japanse poëzie vormen daarbij mijn uitdaging, terwijl mijn voorkeur uitgaat naar de senryu. Ik hoop dat dit boekje, mede door de fraaie tekeningen van Feike de Vries, een knipoog voor u zal zijn; een knipoog naar gisteren en morgen, maar vooral naar vandaag.
Yos Lotens

Hoewel de artistieke samenwerking met Yos al vrij oud is, heeft deze poëzie mij inspiratie gegeven tot een nieuwe vorm van uitdrukken. Als surrealistisch schilder werk ik ‘natuurgetrouw’ en gedetailleerd. Het speelse in en de betoverende ritmiek van Yos’ gedichten vraagt een tekenpen, die meedeint in de cadans van de woorden.

Feike de Vries

Honger naar vandaag is geschreven in 1998 onder ISBN 90-803306-1-2 en NUGI 310.Met illustraties van Feike de Vries. (www.feikedevries.nl)

Fit & Veilig!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Hippische sporten

Data: 2017 Op aanvraag

Fit en veilig - veiligheid.nl

Zeker op je Zadel!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Cyclische sporten

Data: 2017 Op aanvraag

Zeker op je zadel - veiligheid.nl

Vallen is ook een Sport!

Plaats: Noordwijk

Bijscholing Val-Specialist
Bewegingsonderwijs

Data: 2017 Op aanvraag

Vallen - veiligheid.nl